ติดต่อเรา

12316265_712280322249292_5280236616583341377_n♥..แผนที่..♥

♥..ที่อยู่..

สำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา
173 หมู่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000
โทรศัพท์ : 0 7433 7336 ,0 7433 7337,0 7430 7112 ,0 7431 2696
โทรสาร   : 0 7433 7336 ,0 7433 7337,0 7431 2696
E-mail : songkhla@otep.mail.go.th