สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา จับมือกับ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ดูแลสุขภาพครูฯ

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่1

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่6

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่7

  รพ.กรุงเทพหาดใหญ่จับมือสวัสดิการครูฯ ดูแลสุขภาพให้ “ข้าราชการไลค์เลย”

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือเพื่อเพิ่มช่องทางให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนดูแลสุขภาพได้รวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการทั้งในด้านกาย จิต และสังคมดีขึ้น รวมถึงสามารถต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมด้านอื่น ๆ ระหว่างวงการแพทย์ และวงการการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

นายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ฉลองครบรอบ 18 ปี ได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง มุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ ทั้งหมดนี้เพราะเรามุ่งเน้นผลลัพธ์การรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็น สำคัญ โดยปีนี้ทางโรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นให้กลุ่มข้าราชการสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโครงการ “เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง” ซึ่งกลุ่มข้าราชการที่ต้องการเข้าโครงการต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบ สิทธิ์หัตถการ เช่น ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดตาต้อ ผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ และผ่าตัดก้อนในมดลูก ฯลฯ และอีกโครงการที่สนับสนุนให้ข้าราชการครูในจังหวัดสงขลาได้รับบริการของผู้ ป่วยให้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยสิทธิ์ส่วนลดการรักษาพยาบาลเพียงแสดงบัตรประจำตัว ขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นโรง พยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชน จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการไทยมีสุขภาพดี ตามสโลแกน “ข้าราชการไลค์เลย”

ด้านนายคะนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา (สกสค.) กล่าวว่า สวัสดิการด้านสุขภาพถือเป็นประเด็นสำคัญในการให้สิทธิ์ค่าบริการรักษาสุขภาพ แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของเหล่าคณาจารย์ในจังหวัดสงขลา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาก ประสบการณ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย เชื่อมั่นว่าด้วยคุณภาพทางการแพทย์ที่ดี และการบริการที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จะทำให้ข้าราชการไลค์เลย

นอกจากนี้การลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร ในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย โดยเชื่อมบริการด้านสาธารณสุขในภาคเอกชน แก่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้ไปสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จะเป็นตัวกลางในการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาต่อไป.