เชื่อรีไฟแนนซ์หนี้ครูฉลุย!! สกสค.ถกแบงก์ออมสินรอบสุดท้ายสัปดาห์หน้า

DSC_1459

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการโครงการลดภาระหนี้ครู ตามข้อเสนอของธนาคารออมสิน ที่ใช้เงินจากโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ซึ่งทายาทจะได้รับในอนาคตเมื่อสมาชิกเสียชีวิต มาค้ำประกันในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ เพิ่มเติมให้ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูฯ หรือรีไฟแนนซ์หนี้ ว่า สัปดาห์หน้าธนาคารออมสินนัดหารือ สกสค.เพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ ช.พ.ค.ที่ขอให้นำร่องส่งเสริม และให้โอกาสผู้กู้ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีก่อน เริ่มจากกลุ่มแรก กลุ่มผู้กู้เงิน ช.พ.ค.ที่มีวินัยทางการเงินที่ดี ไม่เคยค้างชำระค่างวดเงินกู้ หรือเคยค้างแต่ชำระหมดแล้ว ซึ่งจะลดภาระหนี้ได้ชัดเจน เนื่องจากลดภาระดอกเบี้ยจากร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 4 ถัดไประยะที่ 2 คือ กลุ่มผู้กู้ ช.พ.ค.ที่ผิดนัดชำระบ้างแต่ไม่มาก และกลุ่มที่ผิดนัดชำระ 3 งวดขึ้นไป คิดว่าจะหารือครั้งสุดท้ายก่อนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายน