การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีการดำเนินการยกย่องชูเชิดเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563  ท่านที่สนใจ ส่งผลงาน ได้ที่   สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ภายในวันที่  17  กรกฎาคม  2563  ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดประกาศ และดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร  ได้ตามไฟล์ข้างล่างนี้ 

ประกาศการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ปี 2563