การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัด  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  074-337337,074337336