การช่วยเหลือสมาชิก ชพค./ชพส. ที่ประสบภัยอุทกภัยในภาคใต้

ด้วยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความต้องการทราบข้อมูลความเดือดร้อน และความต้องการความช่วยเหลือ ของสมาชิก ชพค./ชพส.  โดยให้จัดส่งครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 12 มกราคม 2560 และส่งครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560  สามารถดาวน์แบบฟอร์มได้ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ที่ โทรศัพท์ 074-337336,  074-337337