การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2559

นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่  6/2559  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  เป็นประธาน  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2559  ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13510996_822279787916011_8193605207941069226_n 13532951_822279834582673_6674121332540834747_n 13533032_822279844582672_5648782619060322704_n