การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559

  • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครู หากท่านสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.otep.go.th และ www.tdc.go.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  074-337337,074337336

    001