การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงลา ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560  โดยมีนายโกศล ปราคำ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์ บอลรูม3 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

17553876_1006265372850784_4465468869426399635_n 17554491_1006265409517447_8832736676755864924_n 17626131_1006265399517448_5157930023516165716_n 17626657_1006265402850781_1222846166663202769_n 17634407_1006265376184117_6586168015018342600_n