กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 โดยจะมีคณะแพทย์เคลื่อนที่ สถานพยาบาล สกสค.กรุงเทพฯ

กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 โดยจะมีคณะแพทย์เคลื่อนที่ สถานพยาบาล สกสค.กรุงเทพฯ  มาให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2559
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ออกให้บริการในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง เวลา 07.30-15.00 น. จุดที่ 1 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม จุดที่ 2โรงเรียนบ้านโคกเมา และจุดที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ออกให้บริการในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ และอำเภอควนเนียง  เวลา 07.30-15.00 น. จุดที่ 1 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2  จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาพระ และจุดที่ 3 โรงเรียนบ้านบางเหรียง

13516726_1208775329167136_6995265081918118224_n 20150618154956wfdjl

จึงขอเชิญข้าราชการ และลูกจ้างประจำทุกท่านเข้าร่วมตรวจสุขภาพ ตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าว.