กิจกรรม 5 ส BIG CLEANING DAY และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

กิจกรรม 5 ส BIG CLEANING DAY และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เวลา 13.00 น.   และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร สกสค. นายคนึง ย้อยเสริฐสุด เนื่องในวันสงกรานต์  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา521171 521172 521173 521174 521175 521176 521177 521178 521179

521151 521154 521158 521159 521162 521163 521164 521165