ขอเชิญร่วมบริจาค ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

  • ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 ไปถวาย ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน  สามารถติดต่อ สอบถาม  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  หรือหมายเลขโทรศัพท์  074-337336,074-337337

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

001