ข่าว!!!! ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เวลา 13.00 น.  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

PD1rd6Wp7T_1545809932