ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันครู ปี พ.ศ. 2560

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา และพนักงานเจ้าหน้าที่  ได้เข้าร่วมงานวันครู   ประจำปี พ.ศ. 2560  โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู กับ สพป.สงขลา เขต 2 ณ ห้างเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพนักงานเจ้าหน้า สกสค. เข้าร่วมกิจกรรมกับ สพป.สงขลา เขต 1  ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ในงานวันครูปีนี้ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เชิญครูผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559  และนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปี 2559 เข้ารับรางวัล โดยมี นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เป็นเกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

 

S__74752153  S__74752158 S__74752156  S__74752166  S__74752164

S__4259848 S__4259853 S__4259854 S__4259855 S__4259859 S__4259861 S__4259870  DSC_0285 DSC_0477 DSC_0479 DSC_0480 DSC_0613 DSC_0616 DSC_0619 DSC_0622 DSC_0624