ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)  ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค.สงขลา โดยมีนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2559  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13501940_821162034694453_9019817509955909083_n 13532772_821162094694447_4985029140840342212_n13510826_821161968027793_2812593938748768960_n

13528752_821161998027790_6664895039889529086_n  13533111_821161938027796_7509254320428192681_n