ติดต่อสำนักงาน สกสค.สงขลา ด่วน!!!!!! ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือนขึ้นไป

ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกิน 3 เดือนขึ้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 521057/ว 0057 ลว. 18 มิถุนายน 2561

8 44 88 888 88888