นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2560 มีมติที่ประชุมมีดังนี้
1.เห็นชอบการจัดทำข้อมูลให้ความช่วยเหลือเยียวยาครูฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 184 รายๆ ละ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามมติของคณะกรรมการพัฒนายุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) เมื่อปี 2556 และหนังสือสั่งการของ กอรมน.ให้ศธ.ปฏิบัติโดยย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา
2.เห็นชอบการจัดทำข้อมูลให้ความช่วยเหลือเงินเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา) เดือนละ 3,500 บาท ตามมติ กพต.ปี 2553
3.อนุมัติแผนการออกไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มจาก ยะลา นราธวาส สงขลาและปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

16864333_978062639004391_5597897916791670741_n 16640978_978062559004399_2499035525942396379_n