ประกาศปิดทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

เรียน…สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประกาศปิดทำการ ณ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร/บุคคลแบบก้าวกระโดด จะเปิดทำการปกติใน วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561  และขออภัยในความไม่สะดวก

9 9