ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ …(ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ) สิ้นสุดภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสาร  คลิ๊ก