ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดปรากฎตามประกาศ

สนใจ…..คลิกดาวน์โหลด เอกสาร ที่ เวปไซด์  www.otep.go.th