ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มีประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส ตามรายละเอียด