ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2559 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทาง www.otep.go.th  (ข่าวประชาสัมพันธ์) สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป