ประกาศ!!! รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 074-337336 , 074-337337 หรือตามประกาศที่แนบ

98  988  9888