ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เรื่องแนวทางในการรับบริการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เรื่องแนวทางในการรับบริการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  #ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้บริการของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญและให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด

ประกาศ สนง.
219766548_139009731687051_2862791837634939574_n