ประกาศ หยุดให้บริการ จำนวน 1 วัน

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในกรณีหยุดให้บริการ จำนวน 1 วัน ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและต้องการเข้าร่วมประเพณีที่สำคัญของทางภาคใต้ คือวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 2 (บุญส่ง) และจะเปิดให้บริการปกติในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
Scan2

Scan22