ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
สามารถดาวโหลดตามลิ้งได้คะ  http://www.otep.go.th/?p=index