ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงาน สกสค.

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจึงจำเป็นต้อง ยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานสกสค. ออกไปก่อน หากในภายหน้า สถานะการณ์เหมาะสมที่สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้อีกครั้ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับ

176389189_10222502514943111_1854898462591608092_n