ประชาสัมพันธ์ การดาวน์โหลดแบบฟอร์มค่าจัดการศพ ชพค-ชพส. และอื่นๆ ด้วยตนเอง

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มีวิธีและขั้นตอนต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เช่น วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มค่าจัดการศพ ชพค.-ชพส. /วิธีการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส. และอื่นๆ “ด้วยตนเอง” ดังนี้
7  77

777 7777