ประชาสัมพันธ์ ประกาศการจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานทำความสะอาด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-21 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3 88