ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประชาสัมพันธ์  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดหนองคาย

ตามเอกสารที่แนบ กดที่ลิ้ง ดูรายละเอียด

22