ประชาสัมพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค.ที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ตามรายละเอียดดังกล่าว

Scan1

Untitled2

Untitled4

Untitled3