ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคใต้ กลุ่ม2 ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 30 กันยายน 2559 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคใต้ กลุ่ม2 ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องเกาะแมว สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

14517574_879426782201311_4343395443549916182_n   14470652_879426845534638_469124923750390819_n14522934_879426798867976_7411888313885825654_n