ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน.สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

23172549_1155880751222578_8958370198565316019_n 23172691_1155880761222577_23000384313181358_n 23231610_1155880757889244_2116603597492429055_n 23244167_1155929267884393_9000557139517341919_n