ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันที่ 4 เมษายน 2561  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมมาตร  ณ จรูญ  เป็นประธานในการประชุม

242198 242200 242203 242204 242208 242209 242211 242212 242213 242214