ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้

วันที่ 16  ธันวาคม  2563  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ในที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มครูฯผู้เสียชีวิต จำนวน 181 ราย และกลุ่มทุพพลภาพ  จำนวน 10 ราย  ขอรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมตามมติ ครม. วงเงิน486 + 23 = 509 ล้านบาท  โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน.สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

131209606_2171358483008128_4735947075627764586_o 131321720_2171358836341426_8039223547659244403_o 131442511_2171358603008116_5929167571672689782_o 131631529_2171358453008131_6819688933697677960_o