ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564  โดยมีนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมเกาะหนู ชั้น 2  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

S__3522648 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕ - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_0 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_1 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_2 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_3 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_4 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_5 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_6 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_7 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_8 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_9 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_10 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_11 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_12 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_13 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_14 - Copy ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_15 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_16 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_17 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_18 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_19 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_20 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_21 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_22 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_23 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_24 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_25 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_26 ประชุมภาคี_๒๑๐๒๒๕_27