ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผวจ. สงขลา เป็นประธาน  ในที่ประชุมได้มีมติที่ประชุม 1.รับทราบคำสั่งฯ 2.พิจารณากำหนดให้มีอกศจ. 3. คณะและกำหนดวิธีการสรรหา อกศจ. โดยให้กศจ. เป็นผู้เสนอรายชื่อในการประชุมครั้งต่อไป  ณ ห้องประชุมศรีธรรมรัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

18520013_1042260252584629_7242811629347598413_n 18556990_1042260259251295_8597013703019173489_n