ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2562   โดยในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสงขลามีมติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดสวัสดิภาพครูฯในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ (อำเภอเทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย) ตามที่ สค.สข. เสนอ ดังนี้ 1.มาตรการ รปภ.ครูฯ mou  2.ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงกล้องcctv  3.การร่วมดูแลของคณะกก.สถานศึกษา 4.ให้มีภารโรงครบทุกโรง  โดยมีนายสมศักดิ์  นิตย์คำพร  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

69169330_1668841839926464_6955033330609815552_n 69232800_1668841826593132_5106496852568571904_n 69355108_1668841729926475_2882691150387347456_n 69471518_1668841939926454_1790349064273920000_n 69612455_1668841709926477_3694959643194294272_n