ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2559

เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2559  ณ ห้องเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

13557852_823566911120632_6896494681380687279_n 13532997_823567021120621_4698964126918155806_n 13528991_823566951120628_2424752918066769336_n 13521865_823566914453965_6994026623545267727_n 13508835_823567024453954_264935008217167020_n