ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่  12/2560  โดยมีนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องเกาะหนู  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

25659491_1185748001569186_5674743082312143020_n 25594301_1185748004902519_6048429763315137145_n 25659601_1185747998235853_7970934844301618530_n