ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่  2/2561  โดยมีนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องเกาะหนู  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

28279667_1228023607341625_5426928845014706338_n 28279878_1228023600674959_6263362666683676161_n 28377977_1228023567341629_1402687550752465163_n 28468677_1228023684008284_2776080991723657754_n 28472002_1228023564008296_6037058499596185474_n