ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561  ในที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก  ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ระดับชั้น โดยมติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วผลปรากฎว่า  ระดับ มัธยมปลาย มีจำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1. ด.ช.ณัฐชนน มณีอ่อน  2. น.ส.ณัฐกานต์ ชุมพร และระดับ ปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ น.ส.ศุภิสรา ตั่นยืนยง  โดยมี นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

29342507_1242250752585577_8570184818487425287_n 29356014_1242250875918898_504030049342418694_n 29365473_1242250902585562_7467246329147495631_n 29365957_1242250782585574_8639568891017664026_n 29388574_1242250779252241_7356043597241231851_n 29389079_1242250749252244_6278070109223566533_n 29468233_1242250915918894_8657840883692858651_n