ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561  โดยมีนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องเกาะหนู  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

31490735_1269224083221577_2846351874244230754_n 31509970_1269224033221582_8597963357129232149_n 31531876_1269224029888249_6808242976933180399_n 31698916_1269224133221572_4858965103636678644_n