ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2561  ในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาจำนวน 2 เรื่องคือ 1.คัดเลือก  ทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2561   และ 2.มีการพิจารณาในการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561    โดยมี นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

37755530_1344015609075757_2955182428747988992_n 37783610_1344015555742429_3988621744226172928_n 37847939_1344015565742428_7022066345487368192_n 37880177_1344015585742426_8175652195635560448_n