ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
42385568_1402788093198508_6883302755381805056_n

42410246_1402788103198507_7331235065164201984_n

42412956_1402788073198510_1279038288631431168_n

42425602_1402788116531839_313466843773796352_n