ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 มกราคม 2562  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น.  โดยมี นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

51353617_1496135907197059_6143551422408425472_n 51359109_1496135887197061_387823752848605184_n 51265836_1496135957197054_4283438770553880576_n 50879310_1496136060530377_2798609511936425984_n 50739440_1496135983863718_6564497159884898304_n