ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2559

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2559  ณ ห้องเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

14203091_859520777525245_3291745545250210148_n 14079574_859520727525250_8233456303354812793_n 14141855_859520730858583_6978664764662206837_n