ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 เวลา 13.30 น.  ในการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1  ผู้อำนวยการ ธ.ออมสินสงขลาเขต 1 และ 2 , ผจก.ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ภาค18, สงขลาเขต 1,2 ตลอดจน  ผจก.ธ.ออมสินสาขา  พิจารณากำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.  โดยมี นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

86453563_1858219947655318_781869152372523008_o 86661837_1858220190988627_6946715847268237312_o 87076881_1858219997655313_1528173531697774592_o 87146935_1858220260988620_2909407603610091520_o 87150597_1858220160988630_1255495382448734208_o 87362733_1858220090988637_4637017228733054976_o 87380028_1858219917655321_9115907754630840320_o