ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 25 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11/2563  ที่ประชุมพิจารณาโครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลองความคิดในการปฏิบัติงานของสำนักงานสกสค.จังหวัดสงขลาให้  “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลอีกเล็กน้อย โดยมีนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

132443885_2178591862284790_2631340262767942834_o

132950179_2178592288951414_7258315632531338815_n133045473_2178592365618073_4874909532139459414_n

132429042_2178592312284745_6392410906869037734_o