ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2559

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10/2559   ที่ประชุมได้มีมติพิจารณาอนุญาตให้สมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลาใช้ห้องเกาะยอ อาคารประกอบเป็นที่ตั้งสมาคมฯได้เป็นการชั่วคราว  ณ ห้องเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

14937407_901332746677381_3724724952026833456_n 14908421_901332883344034_462743269859677242_n 14915182_901332773344045_1766217775871101091_n